جدال احسن

کل اخبار:1

  • امام رضا (ع) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

    گفت وگویی که می‌تواند سازنده باشد

    الگوی «جدال احسن» در سیره رضوی

    معارف: تاریخ، چندین مناظره مهم امام رضا(ع) با سران ادیان گوناگون مانند جاثلیق (عالم بزرگ مسیحی) و رأس الجالوت (پیشوای بزرگ یهودیان) و رؤسای صائبین و هربذ اکبر (پیشوای بزرگ زرتشتیان) و نسطاس رومی (عالم بزرگ نصرانی) را ثبت کرده است.