حسین لشکری

کل اخبار:1

  • حسین لشکری ۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۱:۳۳

    گزارش از شخص

    آخرین آزاده... آخرِ آزادگی

    تربت زاده

    وسوسه کننده بود...! آن هم در شرایطی که «حسین لشکری» می دانست حتی صلیب سرخ هم از اسارتش خبر ندارد. همه اسیران دو کشور مبادله شده بودند و ظاهراً دیگر اسیری نمانده بود