خدیجه زمانیان

کل اخبار:1

  • سعید تشکری ۱۳۹۷-۰۴-۲۰ ۱۵:۱۰

    گفت‌وگو با سعید تشکری، نویسنده داستان‌های تاریخی درباره هویت در رمان به بهانه سالروز تولدش

    اهل رمان‌نویسی بی‌آدرس نیستم

    خدیجه زمانیان

    من اهل رمان‌نویسی بی‌آدرس و هویت نیستم. هیچ رمانی نمی‌تواند زاده تخیل باشد. تأثیر متقابل رویداد و تکنیک است که ادبیات جهانی را می‌سازد، ریشه‌یابی دو هویت اقلیمی و ملی، توانایی یک نویسنده را در رمانش نشان می‌دهد.