خرده فرهنگها

کل اخبار:3

 • تحقیر ملی ۱۳۹۷-۰۲-۲۶ ۱۶:۱۹

  خورده فرهنگ تحقیر ملی، میراث قاجار 

  میثم مهدیار

  خرده فرهنگ تحقیر ملی طی دوران قاجار در جامعه ایرانی شکل گرفته و طی دوران پهلوی به اوج خود رسیده است و براساس آن جامعه به این باور رسیده است که ما ملت ستیزه طلب، تک رو، ریا کار،تنبل، سلطه پذیر و... هستیم و این باورها باعث شده است که حس اعتماد به نفس و خودباوری ملی ما دچار آسیب شود.

 • الاتفاق النووی ۱۳۹۷-۰۲-۲۶ ۱۳:۴۷

  خرده فرهنگ تحقیر ملی، میراث قاجار

  اول باید در نظر بگیریم که سیاه نمایی از کجا تولید می‌شود. قسمت عمده سیاه نمایی حاصل ندیدن مسائل در کلیت شان است، زیرا بخشی از این سیاه نمایی‌ها ظاهراً واقعی هستند و اطلاعاتی از عدم تحقق آرمان‌ها یا برنامه‌ها به ما می‌دهند؛ ولی مشکل آن‌ها این است که این عدم تحقق‌ها را در نسبت با ملاحظات و مقدورات در نظر نمی‌گیرند. این ندیدن موانع بیرونی و داخلی در تحقق مأوریت‌ها و برنامه‌ها باعث می‌شود که واقعیت واقعاً موجود به محاق رود.

 • رشد آمار ازدواج ۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۲۳:۱۰

  آشنانبودن با خرده فرهنگها زمینه ساز ایجاد اختلاف بین زوجین می شود

  یک استاد دانشگاه گفت: عدم آشنایی با خرده فرهنگ ها می تواند زمینه ساز ایجاد اختلاف بین زوجین شود.