دخالت دولت

کل اخبار:1

  • 1 ۱۳۹۶-۰۷-۲۰ ۱۱:۱۷

    صاحبنظران در گفت و گو با قدس از موانع فعالیت سمن‌ها می‌گویند

    مانع تراشی و دخالت‌های دولت در فعالیت تشکل‌های غیر دولتی

    محبوبه علی پور

    گرچه دستگاه‌های متولی نقش مؤثری در فعالیت تشکل‌های غیر دولتی دارند، اما باید پرسید دولت‌ها تا چه حد مجاز به مداخله در حوزه سازمان‌های مردم نهاد هستند؟