دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد

کل اخبار:1

  • اعتراض به کشتارمظلومانه مسلمانان میانمار ۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۲۰:۱۸

    در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در مشهد

    اعتراض به کشتارمظلومانه مسلمانان میانمار/گزارش تصویری

    فرامرز عامل بردبار- جمعی از دانشجویان ، جوانان ، و مردم مشهد در اعتراض به کشتار بی رحمانه مردم مسلمان میانمار در مقابل ساختمان دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در مشهد تجمع نموده و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر و پایان دادان این عمل وحشیانه شدند .