رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی

کل اخبار:1

  • دانشگاه ۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۰۹:۵۴

    سه دانشگاه ایران در میان ۵۰۰ مؤسسه سبز جهان

    بر اساس رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» درباره نوسعه پایدار در سال ۲۰۱۶ سه دانشگاه ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند.