سینماهای کوچک

کل اخبار:1

  • 1 ۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۱۱:۰۹

    مجید مسچی، مدیرعامل مؤسسه سینما شهر در گفت و گو با قدس:

    برنامه‌ریزی برای ساخت سینماهای کوچک در شهرهای محروم

    تکتم بهاردوست

    مجید مسچی از سال ۱۳۸۴ به عنوان مدیرعامل مؤسسه سینما شهر انتخاب شده و بیش از یک دهه است که به فعالیت خود در این سمت ادامه می‌دهد. فعالیت در این مؤسسه با بازسازی سالن‌های سینمایی در کشور آغاز و در نهایت به ساخت سالن‌های جدید و تجهیز سینماها به سیستم دیجیتال رسیده است.