صنعت اسباب بازی

کل اخبار:1

  • اسباب بازی1 ۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۱۱:۰۰

    چرا ‌اسباب‌بازی ایرانی در بازار نیست؟

    مسئولان صنعت اسباب بازی را جدی نمی‌گیرند

    زهره کهندل

    تعرفه ورود ‌اسباب‌بازی به کشورمان بسیار پایین است به طوریکه قیمت بالای تمام شده ‌اسباب‌بازی داخلی، توان رقابت با قیمت پاین ‌اسباب‌بازی وارداتی به‌ویژه چینی را ندارد.