فرهاد حیدری

کل اخبار:1

  • سیف ۱۳۹۶-۰۴-۲۵ ۱۶:۴۱

    نارضایتی نظام بانکی از عملکرد فرشاد حیدری واقعیت دارد؟

    معاون نظارتی سیف، رئیس شعبه بود، در زمان احمدی نژاد مدیرعامل شد!

    حیدری تا قبل از سال ۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کارشناس اعتباری، معاون شعبه و نهایتا رییس شعب بانک تجارت در دو استان بوده است. اما از همین سال، ارتقای سریع و جهشی او آغاز می شود.