فرهنگستان علوم اسلامی

کل اخبار:1

  • فلسفه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

    تأملی در نسبت فرهنگستان علوم اسلامی و فلسفه اسلامی

    رویارویی با فلسفه

    احسان منصوری

    استاد میرباقری اختلاف فلاسفه را به‌عنوان اهرمی در جهت ابطال و غیردینی بودن آرای فلاسفه اخذ می‌نماید، همان کاری که تفکیکیان سال‌هاست در صدد دستاویز قرار دادن آن هستند.