قانون بانکداری

  •  بانک مرکزی ۱۳۹۵-۱۰-۲۲ ۱۵:۰۴

    سرنوشت شورای فقهی بانک مرکزی همچنان در هاله‌ای از ابهام؛

    بانک مرکزی نظر رهبری را تامین نکرد

    به نظر می‌رسد سیف و همراهان او علاقه چندانی به تبدیل شورای فقهی به یک رکن مهم در بانک مرکزی ندارند چرا که از نگاه آنها فعالیت شورای فقهی در مغایرت با فعالیت‌های شورای پول و اعتبار بوده و یا اینکه ممکن است این کمیته فقهی، استقلال بانک مرکزی را بهم بزند.