مدیران سالخورده

کل اخبار:1

  • مدیران سالخورده ۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۱:۱۳

    راه حلی برای جوانان بیکار و مدیران سالخورده

    فتیله سن مدیران، هشت سال پایین کشیده می‌شود

     محبوبه علی پور

    طی دهه‌های اخیر شعار جوانگرایی در ساختار مدیریتی کشور بارها و بارها با انگیزه‌های مختلف از سوی سیاستگذاران مطرح شده است. بتازگی نیز ۵۲ نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار اجرای مصوبه شورای عالی اداری درخصوص کاهش سن مدیران اجرایی کشور شدند.