هواداران ایرانی

کل اخبار:1

  • هوادارن ۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۴:۰۲

    فیلم/حضور پررنگ ایرانیان در روسیه

    ایرانیان حضور پررنگی در روسیه در جهت حمایت از تیم ملی دارند. گزارش «سینا حسینی» خبرنگار اعزامی روزنامه قدس به روسیه را در این خصوص را مشاهده می کنید.