پلیس خوب و پلیس بد

کل اخبار:1

  • دکتر  اصغر زارعی ۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۱:۰۴

    کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با "قدس آنلاین":

    خوش بینی دولت در برابر فریب کاریهای پلیس خوب و پلیس بد!

    ساحل عباسی

    متاسفانه فضای خوش بینانه و منعطفی در برخی از مسوولین وزارت خارجه دیده می شود که همچنان به طناب پوسیده اروپا برای راضی کردن آمریکا امیدوار هستند, آنها همچنان امید دارند که اروپا می تواند آمریکا را درعمل به تعهدات خود ترغیب کند در حالی که اروپا و آمریکا شمشیر خروج از برجام را برای تحمیل فشارهای مضاعف بالای سر جمهوری اسلامی ایران نگاه داشته اند.بی شک مسوولین جمهوری اسلامی ایران باید این موضوع را به طرف غربی القا کنند که خروج امریکا وهر اتفاق جدیدی نمی تواند تاثیری بر رفتار جمهوری اسلامی ایران ورویکرد ایران در مسایل دفاعی ومنافع ملی داشته باشد.