چک و سفته

کل اخبار:1

  • چک و سفته ۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۰۹:۵۷

    دانسته های حقوقی

    تفاوت‌های چک و سفته

    علیرضا طالبی

    چک و سفته هر دو سند تجاری هستند. چک جنبه «کیفری» دارد ولی سفته «حقوقی» است. صدور چک بلامحل با شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً «جرم» به معنی کیفری نیست و تنها در دادگاه حقوقی می‌توان موضوع را پیگیری کرد.