کمریند سبز خرم‎آباد

کل اخبار:1

  • بام خرم آباد ۱۳۹۶-۰۷-۲۰ ۱۵:۰۵

    در سایه‎ بی‎تدبیری شهرداری و شورای شهر خرم‎آباد؛

    مرگ درختان ۴۰ ساله رقم خورده است

    خرم‎آباد- در سایه‎ بی‎تدبیری شهرداری و شورای شهر خرم‎آباد؛ مرگ درختان ۴۰ ساله رقم خورده است. درختانی که زیبایی و آرامش خرم آباد در سایه آنهاست.