یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵

مردم منتظر برخورد با متخلفان

امیرابراهیم رسولی

رسولی - کراپ‌شده

اگرچه با تأیید نتیجه انتخابات توسط شورای محترم نگهبان و تأیید رهبر انقلاب بر صحت کلی انتخابات اما تکلیف برخورد با متخلفان بــر دوش نهادهای نظارتی قــرار گرفت تا با برخورد شــفاف با عوامــل تخلف از تکرار اقداماتی که موجب خدشه دار شدن اعتماد مردمی شده، جلوگیری کنند.

قدس آنلاین - با گذشــت ایام انتخابات ریاست جمهوری و ایفای نقش مردم در نمایش شکوه و عظمت مردم ســالاری دینی نظام اسلامی، برخی تخلفات هر چند اندک توسط عوامل اجرایی، موجبات تلخکامی مردم را فراهم کرد. اگرچه با تأیید نتیجه انتخابات توسط شورای محترم نگهبان و تأیید رهبر انقلاب بر صحت کلی انتخابات اما تکلیف برخورد با متخلفان بــر دوش نهادهای نظارتی قــرار گرفت تا با برخورد شــفاف با عوامــل تخلف از تکرار اقداماتی که موجب خدشه دار شدن اعتماد مردمی شده، جلوگیری کنند. برخورد بامتخلفان انتخاباتی ازدوجهت دارای اهمیت است: الف) اقتدارقــوه قضائیه و رد شــائبه اقدام نمایشی همگان امیدوار هستند قوه قضائیه که در زمان ریاســت آیت االله آملی لاریجانی نشان داده اســت به دور از تساهل و تسامح به مر قانون عمل می کنــد و از جرم هیچ متخلفی از آن آقازاده تا اختلاس کنندگان دانه درشت کوتاه نمی آید، دراین مورد خاص وحساس نیز رویه گذشــته را ترک نخواهد کرد و نقشه کسانی که به دنبال القای برخورد نمایشی با متخلفان هستند را نقش برآب می کند. به هر نحو ارائه گزارش از اقدامات برخورد با متخلفان و در نهایت تقدیم نتایج آن به مردم نخست اعتماد مردمی به قوه قضائیه و نظام را افزایش می دهد و همچنین یکی از وظایف جدی این قوه که همانا پیشــگیری از وقوع جرم ا ست برای آینده تضمین خواهد شد. ب) اثبات ادعای رئیس جمهور حقوقدان در عمل به قانون رئیس جمهور محترم اگرچه از ابتدای دولت یازدهم تاکنــون بارها به حقوقــدان بودن و پایبندی به قانون درشــعارها وســخنرانی ها تأکید کرده است اما می توان گفت این آزمون بزرگی برای اثبات ادعای ایشان درعمل است. این مورد نشان خواهد داد آقای روحانی آنجا که منافع خودش در میان است آیا حاضراست به تکلیف و مدعای خود عمل کند و با برخورد با متخلفان آنان را به دســت قانون بسپارد یا خیر و باید به این نکته اذعان داشته باشد که نتیجه اقداماتش در تاریخ ماندگار خواهد شد. حال کسانی که مســتندات تخلفات را ارائه کرده اند بر خلاف آشــوبگران ۸۸ معتقد به قانون بودند و هستند و اعتراض خود را فقط از مجــاری قانونی دنبال کــرده و می کنند، شایسته اســت َبا قدردانی از چنین بینشی طوری عمل شــود که ناظــران بین المللی نیز بدانند نظام اســلامی از سر سوزن حقی نخواهد گذشت و مدعیان تخلف نیز به دور از منفعت گرایی شخصی فقط به دنبال احقاق حق بوده و از هنجارشکنی و اقدامات خلاف قانون و شرع مبرا هستند. نگاهی به حوادث سال ۸۸ و مقایســه اقدامات فتنه گران در آن مقطع در ســلب آرامش و امنیت مردم نشان می دهد کنترل احساسات و هیجانات خود درایتی اســت که امروز اگرچه نامزدی باخته و هوادارانش ناراحتند اما هنری است که بسیاری درگذشته از آن بی بهره بوده اند. با اشاره به دو وجه فوق باید منتظر روزهای آتی بود و امید داشت تا دستگاه های نظارتی نتیجه اقدامات انجام گرفته را به ملت گزارش دهند تا با مراقبت اعتماد عمومی از احتمال وقوع حتی کوچک ترین تخلف در آینده جلوگیری شود.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.