پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۹

تا ۲ هفته دیگر از معرفی وزیران علوم و نیرو خبری نیست

حسين علي اميري

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود جلسه علنی نخواهند داشت و صحن پارلمان تعطیل است، گفت: بنابراین برای معرفی دو وزیر باقی‌ مانده باید تا دو هفته آینده صبر کنیم.

قدس آنلاین- معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود جلسه علنی نخواهند داشت و صحن پارلمان تعطیل است، گفت: بنابراین برای معرفی دو وزیر باقی‌ مانده باید تا دو هفته آینده صبر کنیم.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: البته براساس قانون اساسی رئیس‌جمهور اختیار دارد وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارد را با سرپرست اداره کند که اکنون این دو وزارتخانه نیز با سرپرست اداره می‌شوند. امیری یادآور شد: طبق آیین نامه داخلی مجلس نیز به هر دلیلی وزارتخانه‌ای وزیری نداشت، رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست منصوب کند، بنابراین سقف زمانی که قانون اساسی در نظر گرفته سه ماه است و ما نیز در همین فرجه قانونی قرار داریم و اگر کمی تأمل کنید در همین فرجه قانونی آقای رئیس‌جمهور وزرا را معرفی خواهند کرد.

منبع: روزنامه قدس