سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹

گزارش «قدس آنلاین» از یک کار خوب

قشنگ ترین دوشنبه های شهر

مرضیه جامیری

دوشنبه ها

آری نذرشان برای صاحبی ست که حاضر است اما چشم ما به جمالش روشن نیست، با سن کوچکشان بزرگی او را درک کرده اند و برای آمدنش در حد وسعشان قدم برداشته اند. گاهی نگاه هایی زیبا دستان کوچکشان را بدرقه می کند و گاهی نگاه هایی پر از بغض، بغض دوری صاحب الامر با آنها همراه می شود.

قدس آنلاین- با دستان کوچکشان دیدارت را به انتظار ایستاده اند ...
هر دوشنبه با چشمانی منتظر گروه می شوند و پشت پنجره اتاق خیابان را نظاره می کنند تا
صدایی آشنا به گوششان برسد.
صدای موتور آقا معلم با صدای موتور تمام آدم های روی زمین برایشان متفاوت است؛
انگار از سر کوچه که می خواهد بپیچد قلب بچه ها به تپش می افتد چون قلبشان به قلب آقا
معلم که مهربانی در تمام وجودش موج می زند؛ بدجوری گره خورده است.
وقتی آقا معلم به درب خانه نزدیک می شود بچه ها با ذوق به کوچه می روند بعد از سلام
و احوال پرسی آماده می شوند تا بساط عاشقی را سر خیابان محله شان پهن کنند.
یکی بنر می برد، یکی میز را به دوش می کشد، یکی به دیگری می گوید بچه ها دیر شد
سریع تر حرکت کنید و کوچک ترها هم دنبال این قافله نفس هایشان به شماره می افتد.
هر دوشنبه برای گسترش رسم عاشقی بنر را برپا می کنند نامشان "مهدی یاران" است
همین نام است که همیشه دلت را به لرزه می اندازد و انتظار نخستین واژه ای است که در
برابرش به ذهنت خطور می کند.
بنر را به درخت می زنند و بلندگو را روشن می کنند تا با دعایی شروع کنند و قرار این
است که در حد پول تو جیبی شان بین عابران نذری پخش کنند اما نذر چه کسی و برای
کدام عزیز...
چه کوچکند و ازهمین ابتدا قدم برداشته اند قدم هایی که قرار است حتما با صاحب اصلی
این زمین همگام شود.

آری نذرشان برای صاحبی ست که حاضر است اما چشم ما به جمالش روشن نیست، با سن
کوچکشان بزرگی او را درک کرده اند و برای آمدنش در حد وسعشان قدم برداشته اند.
گاهی نگاه هایی زیبا دستان کوچکشان را بدرقه می کند و گاهی نگاه هایی پر از بغض،
بغض دوری صاحب الامر با آنها همراه می شود.
*شیر داغ نذر سلامتی امام زمان) عج(
چه زیبا آقا معلم هدایتشان می کند و به هر کدامشان یک مسئولیت می دهد و این مردان
کوچک با لیوان های شیری که کمی داغ است دنبال عابران می دوند و فریاد کنان می گویند
آقا، خانم بفرمایید شیر؛ نذر سلامتی امام زمان) عج(.
*و اما آقا معلم و پایه ریزی طرح "دوشنبه های مهدوی"
محمد نورانی آقا معلم بچه هاست کسی که پای ثابت این طرح است و باید حرف دلش را
درباره طرح "دوشنبه های مهدوی" از زبان خودش شنید و بیانش را با سلام علی آل یس
شروع می کند:
چه روزی و چه ساعتی مهم نیست مهم این است که روزی و رزق ما مهدوی باشه بنابراین
. هر جا باشه و هر چقدر که بشه
طرح مهدوی بودن از عید غدیر سال ۱۰ هجرت توسط شخص پیغمبر شروع شد،
اما حرکت روزهای مهدوی با شعار"برای امام مهربانی بانی مهربانی می شویم"
کمتر از یکسال عمر دارد.
اما دوشنبه های مهدوی طرحی در کنار سه شنبه های مهدوی است با این تفاوت که گرداننده
برنامه های دوشنبه های مهدوی بچه های کمتراز هشت سال هستند.
دوشنبه های مهدوی به پاکی و معصومیت کودکان تزئین شده و این کودکان ان شاالله دل
شان کنار سن و سال شان با خدمت به مردم بزرگ می شود.
اعتقاد ما این است که آقا خود مهربانی را امامت می کند و اگر قرار است نماز مهربانی را
به او اقتدا کنیم باید از او تبعیت کنیم و مهربان باشیم.
بنابراین هر دوشنبه با پول بچه ها و توسط بچه ها ایستگاه "مهدی یاران" برپا می شود
برای اقامه ی نماز مهربانی.
آقاجان خودت نظاره گر قدم هایی که برایت برمی دارند هستی وان شاالله که "مهدی یاران"
به این درک رسیده اند.
بیا با خودمان خلوت کنیم و ببینیم چقدر مشتاقِ دیدارِ امامِ زمان هستیم

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.