شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷

باز هم امامان جمعه پیش قدم شدند

ایمان شمسایی

ایمان شمسایی - کراپ‌شده

 یک دیروز نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد مقدس در خطبه های نماز جمعه از مسئولان امنیتی استان خواستند تا نرده های میان مردم و مســئولان را بردارند. آیــت االله علم الهدی متذکر شدند که حتماً جوانب امنیتی مسئله بررسی شود و شایســته نیست بین مردم و مسئولان فاصله باشد.

 یک

دیروز نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد مقدس در خطبه های نماز جمعه از مسئولان امنیتی استان خواستند تا نرده های میان مردم و مســئولان را بردارند. آیــت االله علم الهدی متذکر شدند که حتماً جوانب امنیتی مسئله بررسی شود و شایســته نیست بین مردم و مسئولان فاصله باشد. این سخن به صدر اخبار رسانه ها تبدیل شد.

دو

ســوم اردیبهشــت ۵۸ یعنی تنها ۳ ماه بعد از شــکل گیری و پیروزی انقلاب اســلامی، نخستین شــهید ترور، به انقلاب تقدیم شد. روزنامــه کیهــان، بعدازظهر همــان روز در گزارشی نوشــت: «آخر وقت امروز اعلام شد که سرلشــکر قرنی در پی یک ترور مسلحانه در بیمارستان مهر تهران جان سپرد. قرنی در سال های ۳۴ و ۳۶ در سمت های ریاست رکن ۲ ستاد ارتش انجام وظیفه کرده بود... از آن زمان تا سال های نخست انقلاب و امروز، بیش از ۱۷ هزار شــهید ترور در تاریخ انقلاب اســلامی به ثبت رسیده است که شاخصترین آنها شهید مطهری، شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان، شهیدان رجایی و باهنر، شهدای محراب و شهدای سال های اخیر، صیاد شیارزی، لاجوردی و شهدای مجلس هستند. این موارد و تهدیدهای ریز و درشت و همه جانبه دشمنان انقلاب نشــان می دهد که از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام اســتفاده می کنند و حذف فیزیکی افراد اثرگذار در دستور کار آنهاست.

سه

حضور مســئولان در صفوف مردم، از تصاویر مشهور در قاب ذهن تاریخ و مردم است. حضور ائمه جمعه در راهپیمایی ها، صندوق های رأی، کوچه و بازار، چه در ابتدای انقلاب و چه امروز. آنچه وسواس مسئولان کشور را برای گماشتن محافظ برای شخصیت ها و نیز حصارها و صف بندی های مرسوم این سال ها به وجود آورده؛ حداقل بهانه اش همان نقشــه دشمن برای حذف بزرگان نظام اســت. برنامه ای که بارها پیاده شــده و عزیزان و بزرگانی را از مردم و نظام گرفته است.

چهار

اگرچه ترور و نقشــه دشمنان در صف کشی مردم و زمامداران حکومتی مؤثر بود، اما این مسئله بهانه ای هم برای عده ای از مسئولان ایجاد کرد تا خود را جــدای از مردم تعریف کنند. دغدغه ای که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره داشته اند. ایشان در مقطعی فرموده اند: «این مردم همان طور که امام فرمودند، ولی نعمت ما هســتند؛ این شوخی نیست. من یکی از مسئولان را در محضری دیدم که برخــوردش با مردم کمی متکبرانــه بود؛ پیغام دادم و گفتم به ایشــان بگویید که اگر می خواهد جبران آن برخورد را بکند، باید در همان طور محضری ظاهر شود و بگوید ای مردم! من نوکر شمایم. خلاف که نگفته... یک مسئول کشور چکاره است؟ فلسفه وجودی ما، غیر از خدمت به مردم، چیست؟»

پنج

باز هم امامان جمعه به عنوان پیشروان شهر و خطیبان مردمی ترین اجتماع های کشوری پیشقدم شدند تا مسئولان را از خواب غفلت بیدار کنند. این مسئله را باید به فال نیک گرفت و بدان امید داشت که «مردمی شدن» مسئولان در تمامی ســطوح ادامه یابد و صرفاً به برداشتن نرده ها اکتفا نشــود. نرده هایی که در ابتدا منافقین با ترور شــخصیت های نظام ایجاد کردند، امروز هم از ســوی آنان و هم اشرافیت رایج در برخی مدیــران در حال تداوم اســت و امامان جمعه پیش قدم شــده اند تا سهم خود را در بیداری مسئولان در بازگشت به مردم ایفا کنند. البته نباید لحظه ای از مکر منافقان غافل شد و وظیفه متولیان امنیت کشور، برجای خود باقیست

منبع: روزنامه قدس