دریاچه بختگان

کل اخبار:1

  • بختگان ۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۰:۰۹

    بر اثر خشکسالی؛

    بختگان مرد

    شیراز- دریاچه بین المللی بختگان بر اثر خشکسالی های 9 ساله در استان فارس کاملا خشک و به شور زار تبدیل شده است .