کنفرانس شهر هوشمند

کل اخبار:1

  • کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک ۱۳۹۶-۱۲-۱۷ ۱۸:۵۴

    کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک / عکس خبری

    علی هوشمند - کشورهای در حال توسعه بالاخص ایران برای پاسخ گویی به نیازهای توسعه خود باید در دست یابی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اصرار ورزیده و عقب نشینی نکند. با این هدف کنفرانس فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر هوشمند در محل هتل میثاق مشهد برگزار شد .