داروی بیهوشی

کل اخبار:1

  • خطای پزشکی ۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۰۹:۳۲

    بررسی روند خطای پزشکی در ایران

    خطای پزشکی لنگم کرد

    محمود مصدق

    اواسط بهار سال گذشته بود که زانوی یکی از پاهایم را به تیغ جراحان بیمارستان شهید چمران تهران سپردم، اما از آن زمان دیگر نمی‌توانم مثل گذشته ورزش کنم یا حتی براحتی راه بروم