گزارش سالانه حقوق بشر

کل اخبار:1

  • قاسمی ۱۳۹۷-۱۲-۲۳ ۱۷:۲۹

    واکنش قاسمی به گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا؛

    دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران است

    سخنگوی وزارت خارجه گفت: دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران بوده و با تحمیل تحریم‌های غیر قانونی یکجانبه فرامرزی، از هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده است.