همه‌ی خبرهای امروز
 • شمسایی ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۱۰:۴۲

  قدرت مردم، پشتوانه دولت

  ایمان شمسایی

  مردم به عنــوان ســرمایه اجتماعی برای تغییر و تحول وضع موجود و یا تثبیت آن، مؤثرترین پشتوانه به حساب می آیند و هر چه جمعیت بیشــتری پشت سر منتخب مردم باشد، قدرتش برای رسیدن به مقصود بیشتر اســت. دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که دو رقیب اصلی، بدنــه اصلی قدرتمندی را در اختیار دارند.

 • رضا سیفی ۱۳۹۶-۰۲-۳۰ ۱۳:۰۶

  پیام ۲۹ اردیبهشت

  رضا سیفی

  نقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی بار دیگر شاهد خیزش مردم و شور انتخاباتی در تمام استان ها، شهرها و روستاهای کشور بود. در واقع ۲۹ اردیبهشت صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی است که موجب افزایش «عزت ملت» و «قدرت ملی» جمهوری اسلامی ایران شدند.

 • رضا سیفی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۸

  تجلی ایثار و عقلانیت در جبهه انقلاب

  رضا سیفی

  فــارغ از فضای انتخاباتی کشــور که هر چه به روز سرنوشــت ساز بیســت و نهم اردیبهشت ماه، نزدیکتر می شویم تنور آن داغ تر میشود، روز گذشــته اتفاق بســیار مبارکی در اردوگاه اصولگرایان افتاد. تجلی ایثار و عقلانیــت گام بزرگی برای جبهه انقلاب در مســیر پیروزی و غلبــه بر گفتمان اشــرافی گری بود که با اقدام بموقع و سنجیده یکی از نامزدهای اصلی این جبهه رخ داد.